wz

 
HELP -ON LINE
 Popis súborov
 Klávesové skratky
 Editor animácii
 Triky
 Efekty
 TRScriptEditor
 Vlak Winroom
 Vlak Dxtr3D
 Úprava zvuku (swf)
 Room Side,Tvorba okien (swf)
 2D Mreža (swf)
 Sibir
 Alone in the Dark
 
Návšteva:
 
Posledná úprava:
21.12.2006
 

Efekty

Jedná sa o špeciálne efekty ,ktoré sa spúšťajú buď Triggerom priamo v editori (v poli Commands(Príkazy) je funkcia Effects ktorou sa daný efekt spustí ) , alebo príkazom play effect v animácii objektu (napr. WadMerger-> AnimationEditor->Okno AnimComand-Play Effect). Z toho vyplýva že efekty sú dvojaké pre editor a pre objekty (len málo sa dá použiť pre oba spôsoby).Efekty sa spúšťajú tak že sa zadá číslo efektu. Pri použitý v animácii objektu aj frame počas ktorého sa má efekt spustiť. Pri efektoch u ktorých som si na 100% istý uvádzam aj typ použitia. (A- animácia objektu, E-editor,?-asi).

Všetky efekty som otestoval v editori DxTr3D. Testovanie v animácii objektu je komplikovanejšie a vyžaduje si viac času, tak snáď niekedy v budúcnosti.

Číslo

Použitie

Názov

Popis

0

A

Change Direction

Otočí objekt o 180 stupňov.

1

A,E

Soft Earthquake

Zvuk tichého zemetrasenia.

2

A,E

Play Flooding Sound

Zvuk zaplavovaní (prílivu) musí byť vo wade.

3

A

Make bubble

Vyrobí vo vode bubliny.

4

A

Used with and of Level

Ukončí Level .

5

A

Activate CAMERA Trigger

Aktivuje Kameru ak je animácia použitá na puzle_holle (v OCB ako -Cislo animacie) a v triggri preň je aktivovanie kamery.

6

A

Activate Triggers

Aktivuje Trigger ak je animácia použitá na puzle_holle (v OCB ako - Číslo animácie) bez tohto by sa predmety v triggri neaktivovali.

7

E,A?

Heavy Earthquake

Veliké zemetrasenie.

8

A,E

Get Crowbar

Vloží Lare do ruky predmet z crowbar_anim. (páčidlo) .

10

A?,E?

Play sound effect in timer variabe

?.

11

E,A?

Explosion

Ozýva sa zvuk výbuchov.

12

E,A?

Zakáže Lare používať zbrane. Lara nemôže zbrane vytiahnuť ani strieľať.

13

E,A?

Povolí Lare používať zbrane. Lara opäť môže strieľať.

14

A,E

Get Right Gun

Vezme ,alebo vloží pravú zbraň Lare do rúk.

15

A,E

Get Left Gun

Vezme ,alebo vloží lavú zbraň Lare do rúk.

16

A,E

Fire Right Gun

Vystrelí z pravej zbrane.

17

A,E

Fire Left Gun

Vystrelí z leví zbrane.

18

A

Use MESHSWAP1

Prepne aktuálny objekt s MESHSWAP-om 1.

19

A

Use MESHSWAP2

Prepne aktuálny objekt s MESHSWAP-om 2.

20

A

Use MESHSWAP3

Prepne aktuálny objekt s MESHSWAP-om 3.

23

A

Hide Object

Z neviditeľný objekt

24

A

Show Object

Z viditeľný objekt.

26

E,A

Remove Ponytail

Schová Larin vrkoč. resp. vrkoč prestane reagovať.

43

E,A?

Get Waterskin

Dá Lare vodní nádobu do ruky

44

E,A?

Put Back Waterskin

Vezme Lara vodní nádobu z ruky.

46

E

Deaktivuje všetkých aktivovaných nepriatelov.

16416

A*

Play Step Sound (land)

Zvukový efekt pre terén, keď je objekt na suchu.

-32736

A*

Play Step Sound (water)

Zvukový efekt pre vodu, keď je objekt na vode.


* Neviem či sa dá použiť v editori, takéto číslo sa totiž nedá nastaviť v efektoch (rozsah 0-1000). Možno v oficiálnom editori?

 
Dnes

22.10.2018, Pondelok


Meniny má:
na Slovensku:
Sergej

a v Čechách:
Sabrina