wz

 
HELP -ON LINE
 Popis súborov
 Klávesové skratky
 Editor animácii
 Triky
 Efekty
 TRScriptEditor
 Vlak Winroom
 Vlak Dxtr3D
 Úprava zvuku (swf)
 Room Side,Tvorba okien (swf)
 2D Mreža (swf)
 Sibir
 Alone in the Dark
 
Návšteva:
 
Posledná úprava:
21.12.2006
 
Klávesové zkratky

LMB = zatlačit a držet levé tlačítko myši
RMB = zatlačit a držet pravé tlačítko myši
MMB = zatlačit a držet středné tlačítko myši.


V všech editovacích módech:
- RMB = Rotace místnosti.
- Shift+RMB = Posun místnosti .
- Ctrl+RMB = Přiblížení místnosti.
- MMB = Označit sektor.
- ctrl+sift+RMB = Označit sektor. (Pro případ že vy nemáte středné tlačítko na myši).
- Mouse Wheel = Přiblížení místnosti.
- ESC = Zruší označení.


V Primárním móde Geometrie.

- klik = Položí předefinovaný útvar na podlahoví sektor.
- shift+klik = Položí předefinovaný útvar na sektor stropu.
- ctrl+klik = Skopíruje sektor.
- alt+klik = Vloží zkopírovaný sektor na podlahu.
- shift+alt+klik = Vloží zkopírovaný sektor na strop.
- cursor Up/Down = Zdvihne/sníží sektor podlahy. (O jeden sektor 64px)
- shift+cursor up/down = Zdvihne/sníží sektor stropu. (O jeden sektor 64px)
- PageUp/PageDown = Zvýši/spíži gama hodnotu světla v editore. (K zobrazení výsledku aktivujte Zapnout Světla).


V Sekundárním móde Geometrie (Označovací mód).

- klik (neoznačený sektor) = Označí sektor.
- klik (označený sektor) = Upraví směr editace pro všechny označené sektory (směr šipky).
- alt+klik = Označí/odznačí sektor.
- ctrl+clik = Položí předefinovaný útvar na podlahoví sektor a označí/odznačí sektor.
- shift+ctrl+klik = Položí předefinovaný útvar na sektor stropu a označí/odznačí sektor.
- shift+LMB = Označí sektor.
- cursor Up/Down = Zdvihne/sníží sektor podlahy (o jeden sektor 64px) pro všechny označené sektory.
- shift+cursor up/down = Zdvihne/sníží sektor stropu (o jeden sektor 64px) pro všechny označené sektory.
- "Q" = Zdvihne všechny označené sektory podlahy o 16px (v směre šípky, jestli není tak celý sektor).
- "A" = Sníží všechny označené sektory podlahy o 16px (v směre šípky, jestli není tak celý sektor).
- "W" = Zdvihne všechny označené sektory stropu o 16px (v směre šípky, jestli není tak celý sektor).
- "S" = Sníží všechny označené sektory stropu o 16px (v směre šípky, jestli není tak celý sektor).
- <Enter> = Upraví směr editace pro všechny označené sektory bez rozdělení na trojúhelníky (směr šipky).
- <spacebar> = Upraví směr editace pro všechny označené sektory s rozdělením na trojúhelníky (směr šipky).
- <Escape> = Odznačí všechny sektori (Ekvivalent tlačítka Zrušit Výběr).


V móde Textur.

- klik = Položí aktuální texturu na povrch.
- Shift+klik = Překlopí aktuální texturu.
- alt+klik = Otočí aktuální texturu.
- ctrl+klik = Najde texturu na panely textur.


V móde Statických objektů.

- klik (na sektor) = Položí nový objekt na sektor.
- klik (na objekt) = Označí objekt.
- shift+klik = Přesune objekt na nový sektor.
- ctrl+klik = Označí objekt a vybere ho se seznamu statických objektů.
- cursor Up/Down = Zdvihne/sníží aktuální objekt.
- shift+cursor up/down = Jemně nastaví pozici v směre vpřed/vzad.
- shift+cursor left/right = Jemně nastaví pozici v směre nalevo/napravo.
- ctrl+cursor up/down = Jemně nastaví pozici v směre hore/dole.
- <Enter> = Otočí aktuální objekt o 90 stupňů.
- <Del> = Zmaže aktuálni objekt.

V móde Objektů. (Items).

- klik (na sektor) = Položí nový objekt na sektor.
- klik (na objekt) = Označí objekt.
- shift+klik = Přesune objekt na nový sektor.
- ctrl+klik = Označí objekt a vybere ho se seznamu objektů.
- cursor Up/Down = Zdvihne/sníží aktuální objekt.
- shift+cursor up/down = Jemně nastaví pozici v směre vpřed/vzad.
- shift+cursor left/right = Jemně nastaví pozici v směre nalevo/napravo.
- ctrl+cursor up/down = Jemně nastaví pozici v směre hore/dole.
- <PageDown> = Vynuluje všechny jemné nastaveni aktuálního objektu.
- <Enter> = Otočí aktuální objekt o 90 stupňů.
- <Del> = Zmaže aktuálni objekt.

V móde Světla.

- klik (na sektor) = Položí nové světlo na sektor.
- klik (na světlo) = Označí světlo.
- shift+klik = Přesune světlo na nový sektor.
- ctrl+klik = Označí světlo a načte jeho vlastnosti.
- cursor Up/Down = Zdvihne/sníží aktuálne světlo o 16px.
- shift+cursor Up/Down = Zdvihne/sníží aktuálne světlo o 64px (jeden sektor).
- alt+klik = Vytvoří kopii aktuálního světla.
- <Del> = Vymaže aktuální světlo.

V móde Kamery/Sinku.

- klik (na sektor) = Položí novú kameru na sektor.
- klik (na kameru) = Označí kameru.
- shift+klik = Přesune kameru na nový sektor.
- ctrl+klik = Označí kameru a načte jeho vlastnosti.
- cursor Up/Down = Zdvihne/sníží aktuální kameru o 16px.
- shift+cursor Up/Down = Zdvihne/sníží aktuální kameru o 64px (jeden sektor).
- <Del> = Vymaže aktuální kameru.

V móde Tvorby oken.

- klik (na sektor) = Vytvoří nové okno na sektore.
- klik (na okno) = Označí okno.
- shift+klik = Přesune okno na nový sektor.
- ctrl+klik (na okno) = Označí okno a načte jeho vlastnosti.
- cursor Up/Down = Zdvihne/sníží aktuální okno.
- <Del> = Vymaže aktuální okno.

- shift+ctrl+klik = Zapíše hodnotu <room side > na sektor. (Zapsaná hodnota je defaulte 0).
- ctrl+klik (na sektor) = Pročte hodnotu <room side > se sektoru.

V móde Spouští (Triggers).

- klik (na sektor) = Označí/odznačí sektor pro spoušt.
- klik (na objekt) = Označí/odznačí objek normálním označením.
- alt+klik = Označí objekt pro spoušt. (Umožní definovat spoušť na objekt napr. zámok, puzzle hole...)
- ctrl+klik (na sektor) = Najde spoušť na sektore a vybere ju se seznamu spoušti.
- Shift+RMB = Označit sektor.
- MMB = Označit sektor.

V móde Flyby kamer.

- klik (na sektor) = Položí novú flyby kameru na sektor.
- klik (na sektor) = Označí flyby kameru.
- shift+klik = Přesune flyby kameru na nový sektor.
- ctrl+klik = Označí kameru a načte jeho vlastnosti.
- "Q" & "A" = Posune hoře/dole flyby kameru
- cursor keys = Otočí fyby kameru.
- shift+cursor keys = Jemně otočí fyby kameru.
- <Del> = Vymaže aktuální flyby kameru.

V móde Zdrojov Zvuku.

- klik (na sektor) = Vytvoří noví zdroj zvuku na sektore.
- klik (na Zdroj Zvuku) = Označí zdroj zvuku.
- shift+klik = Přesune zdroj zvuku na nový sektor.
- ctrl+klik = Označí zdroj zvuku a načte jeho vlastnosti.
- cursor Up/Down = Zdvihne/sníží aktuální kameru o 16px.
- shift+cursor Up/Down = Zdvihne/sníží aktuální kameru o 64px (jeden sektor).
- <Del > = Vymaže aktuální zdroj zvuku.

Na Panelu Textur.

- klik = Vybere texturu.
- RMB = Zvolí velkost textury.

Na 2d Mape.

- klik = Vybere místnost jako aktuální.
- LMB = Tahaným přesune aktuální místnost.
- right klik = Vybere místnost jako sousední.
- shift+ right klik = Přidá místnost do "seznamu více sousedu" (Zobrazit více místnosti).
- shift+LMB = Definuje pozici a velikost pro novou místnost.

Na 2d Mřížce pro místnost.

- klik = Vytvoří dveře na sektor.
- RMB = Označí sektory.
- Ctrl+klik = Najde sousední místnost z dveří (len když se klikne na dveře).

 
Dnes

22.10.2018, Pondelok


Meniny má:
na Slovensku:
Sergej

a v Čechách:
Sabrina